Zoeken
  • Admin ALS Fonds Vlaanderen

BV’s tonen hun hart voor ALS in beklijvend ‘no-budget’ filmpje’

34 Bekende Vlamingen (BV’s) lenen hun gezicht aan de voorjaarscampagne van Een hart voor ALS®, de vzw die fondsen werft voor ALS onderzoek.


Acteur Gene Bervoets (tevens peter van de organisatie) neemt het voortouw, wat volgt is een rij Bekende Vlamingen die met deze campagne opnieuw voluit de aandacht willen trekken naar de neuromusculaire aandoening ALS. Het filmpje werd op vraag van de organisatie, Een hart voor ALS vzw, gemaakt met een budget van 0 euro!

Katrien Asselbergh, secretaris van de vzw, vat het als volgt samen: “Als fondsenwervende organisatie weten we beter dan wie ook hoe moeilijk het is om centjes te vergaren voor een relatief zeldzame ziekte. Daarom willen we elke euro kunnen inzetten voor het noodzakelijke onderzoek en werd er geen budget vrijgemaakt voor het filmpje. Het was de bedoeling om mensen te ‘raken’ in een kort maar toch wel emotioneel stukje, en dat zonder budget.”


Geen makkelijke opdracht dus voor Bekim Vanbosche (regie, film en montage) student aan de RITS, school of arts, onderdeel van de Erasmus Hogeschool Brussel. Asselbergh: “Bekim heeft de opdracht perfect vertaald. De boodschap staat centraal: bekendmaking en fondsenwerving zonder franjes!” Rebecca De Muynck en BV-fotograaf Filip Naudts tekenden voor de productie.Heeft u ook Een hart voor ALS?

Op het einde van het filmpje richt de organisatie zich nadrukkelijk tot de kijker: “Heeft u ook Een hart voor ALS?” Een duidelijke oproep tot steun in de strijd tegen de verschrikkelijke ziekte die ALS is. Wil u ook dit jaar uw steentje bijdragen, ga dan snel naar www.geefaanALS.be ! Vindt u het leuk om zelf iets te organiseren ter voordele van de vzw Een hart voor ALS, neem dan zo snel mogelijk contact op via info@eenhartvoorals.be, wij helpen u graag verder!Het vervolg op de ALS Ice Bucket Challenge?

Het voorbije jaar was een bijzonder jaar binnen de ALS gemeenschap en zal in de geschiedenisboeken worden genoteerd als het jaar van de ALS Ice Bucket Challenge. Bij de introductie van dit wereldwijde fenomeen in België speelde Een hart voor ALS vzw een prominente rol (www.icebucketchallenge.be) . Velen onder u deden een gift naar aanleiding van deze, toch wel ludieke, actie. Wereldwijd leverde dit initiatief in pakweg één maand tijd meer dan $ 100.000.000 op ten voordele van meerdere ALS organisaties, waaronder ook een mooi bedrag voor het Hart voor ALS fonds aan de KU Leuven. De ALS Ice Bucket Challenge zorgde niet alleen voor een belangrijke inbreng aan financiële middelen, maar zette ALS ineens ook qua naamsbekendheid wereldwijd duidelijk op de kaart. Nochtans heeft deze financiële boost in het totale budget van onderzoekers in vele gevallen niet voor een compensatie kunnen zorgen voor de besparingen die ten gevolge van de economische crisis door verschillende regeringen werden uitgevoerd. Fondsenwerving bij het brede publiek blijft een absolute noodzaak om onderzoeksteams de creativiteit en de vrijheid te bieden om baanbrekende research uit te voeren.Sociale media

Het zou fantastisch zijn, mocht u willen meehelpen het filmpje te verspreiden via diverse sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn,…).Woord van dank

Hartelijk dank aan: Gene Bervoets, Lucas Van den Eynde, Clara Cleymans, Pol Goossen, Mieke De Groote, Jonas Van Geel, Christel Domen, Walter Moeremans, Janine Bischops, Herman Verbruggen, Katrien De Ruysscher, Koen Van Impe, Dahlia Pessemiers-Benamar, Bart Van Avermaet, Annick Segal, Kevin Janssens, Muriel Batsj, Wim Danckaert, Myriam Bronzwaar, Frank Van Erum, Sally-Jane Van Horenbeeck, Tom Van Landuyt, Eva Binon, Geert Hunaerts, Vanya Wellens, Dirk Van Dijck, Brit Van Hoof, Jeroen Lenaerts, Ann Vanderstighelen, Marc Van Eeghem, Herwig Ilegems, Yannick De Coster, Jef Hoogmartens, Frank Van Passel, Rebecca De Muynck, Filip Naudts, Bekim Vanbosche, Nerim Vanbosche, Tiffany Van Maldeghem, Ostron en Audiosense!

ALS Fonds Vlaanderen

Adres: Meerskant 2a, 9270 Laarne

E-mail: contact@als-fonds.be

Tel: +32 (0)9 356 74 24

Ondernemingsnummer: 0848.331.118

RPR Gent (Afdeling Dendermonde)

Contactformulier

© Copyright - 2020 ALS Fonds Vlaanderen | Alle Rechten Voorbehouden |  Algemene Voorwaarden  |   Privacybeleid